Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko, preprava tovaru z Dánska aj do Dánska. Z Dánska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického, strojárskeho zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín a porcelánu.

Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko

Poľnohospodárstvo:

Rastlinná výroba – krmoviny (hlavne kŕmny jačmeň), pšenica, raž, zemiaky a cukrová repa. Živočíšna výroba – ¾ poľnohospodárskej výroby pripadajú na živočíšnu výrobu, chov ošípaných, hov.dobytka a hydiny, dôležitý je morský rybolov. (3. miesto v Európe) a spracovanie rýb.

Priemysel:

Ťažba nerastných surovín: Ťažba ropy v Severnom mori. Výroba elektriny: Nemá jadrové len tepelné a veterné elektrárne.
Strojárstvo: poľnohospodárske stroje, lode, lodné motory, elektrotechnika.
Chemický priemysel: umelé hnojivá, kŕmne zmesi, spracovanie ropy.
Farmaceutická výroba: lieky
Veľa poľnohospodárskych výrobkov sa vyváža: syry, sušené a kondenzované mlieko, maslo, mäso.

Preprava tovaru Dánsko

MOSTY:

Most Storebæltsbroen spája dva najväčšie dánske ostrovy Sjæland a Fyn. Skladá sa z dvoch častí a to Østrenden visutý most dlhý 6,79 km, s mostovkou 65 metrov nad hladinou mora ( Rozpätie medzi 254 metrov Storebæltsbroenvysokými pylónmi je 1624 metrov a v prípade, že by ste stáli na ich vrchole, stáli by ste na najvyššom bode Dánska) a Vestrenden (západný koniec) zo Sprogø na Fyn je dlhý 6, 61 km. Je to klasický konzolový most na 18 metrov vysokých nosníkoch, ktorý okrem diaľnice nesie i železničnú trať. Železnica sa na Sprogø vynára z dvojrúrového podmorského tunela s východný portálom na Sjælande. Hĺbený tunel sa v strede úžiny nachádza až 75 m pod hladinou mora. Rozpätie medzi 254 metrov vysokými pylónmi je 1624 metrov a v prípade, že by ste stáli na ich vrchole, stáli by ste na najvyššom bode Dánska.

Preprava tovaru Dánsko

Most cez Öresund je medzinárodnou spojnicou medzi Dánskom a Švédskom cez úžinu Öresund, ktorá spája Baltské a Severné more. Skladá sa z dlhej mostnej konštrukcie cez Öresund, umelého ostrova a ponoreného tunelu tunnel-bridge-oresundpod úžinou Drogden. Impulzom pre výstavbu mosta sa stali dve skutočnosti: nedostatok lacných bytov v dánskej Kodani a málo pracovných miest vo švédskom Malmö. Kombinácia mosta (8 km) a tunela (4 km) vyžadovala vytvorenie umelého ostrova (130 ha – 4 km), aby sa tunel mohol vynoriť spod vody. Most sa kľukatí cez úžinu Öresund medzi dvoma krajinami a tvorí ho dvojica nízkoúrovňových viaduktov so zaveseným mostom uprostred. Most má dvojúrovňovú mostovku, ktorá nesie štyri jazdné pruhy medzinárodnej diaľnice E20 (dva v každom smere) v hornej úrovni a v spodnej úrovni dvojkoľajnicovú železničnú trať.

Mostovka sa skladá zo železobetónových mostných polí s dĺžkou 140 m, šírkou 23 m a hmotnosťou 5 400 ton, ktorú nesie 51 mostných pylónov. Hlavné pole zaveseného mostu, najdlhšie na svete (490 m), podopreného dvomi 204 m vysokými pylónmi v tvare písmena H, poskytuje plavebnú výšku 57 m. Väčšina plavidiel však volí južnejšiu trasu cez úžinu Drogden, pod ktorou vedie tunel. Preprava tovaru z Dánska do Dánska.

O vytvorení prepojenia cez 16 km dlhú Öresundskú úžinu snívali celé generácie. Vyžadovalo si to monumentálne úsilie staviteľov, ktori posunuli možnosti techniky na absolútnu hranicu a medzi pobrežím Dánska a Švédska vytvorili nové svetové rekordy.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.

  Kontaktujte nás
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


  Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii.  Služby

  Expresná preprava

  Expresná preprava je efektívny spôsob ako udržať výrobný proces v pohybe.

  Kamiónová preprava

  V rámci Európy doručíme Váš tovar do 48-72 hodín v závislosti od destinácie.

  Špedícia

  Výhodou špedície je že nieje obmedzená kapacitne ale využíva aj vozové parky našich spoľahlivých dopravných partnerov.

  Zberná služba

  V rámci zbernej služby zabezpečujeme prepravu malých zásielok prevažne s hmotnosťou do 5000kg.

  Nadrozmerná preprava

  Zabezpečíme prevoz nadrozmerných a nadmerne ťažkých predmetov v rámci Slovenskej republiky i mimo nej.

  Prečo my?

  Nadštandardné pripoistenie tovaru

  Prepravný trh niekedy vyžaduje poistenie tovaru mimo základného režimu. V KATRANSPORT s.r.o. ponúkame nadštandardné pripoistenie tovaru vysokej hodnoty alebo zásielok s nízkou hmotnosťou a relatívne vysokou cenou. Pri medzinárodnej preprave je tovar dopravcom...

  Profesionálny prístup

  Každej preprave venujeme rovnakú pozornosť s kvalitným servisom. Postup pri vyriešení dopytu sa nemení. Nerozlišujeme prepravy na lukratívne a menej lukratívne. Expresným a nadrozmerným prepravám venujeme zvýšenú pozornosť pre ich náročnosť.

  24hodinová dostupnosť

  24hodinová dostupnosť sa stala samozrejmosťou pri expresných prepravách. Naši klienti si môžu na čísle +421 915 645 400 kedykoľvek preveriť stav časovo náročnej zásielky.

  Modernizujeme

  Okamžité riešenie pre vašu požiadavku. Technológie, ktoré prepravný trh ponúka začleňujeme do praxe v čo najkratšom čase. To nám dáva náskok. Znižujeme čas medzi zadaním a vybavením dopytu na minimum. Štandardom je GPS - systém sledovania polohy vozidla. Následne na...

  Novinky

  Ponuka práce – Vodič MKD skupina E

  Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Vodič MKD systémom VON/DOMOV. Nejazdíme turnus. Jazdíme prevažne Nemecko a Taliansko. Platové ohodnotenie na...

  Nariadenie proti šíreniu koronavírusu

  Týmto nariadením usmerňujeme všetkých zamestnancov a obchodných partnerov ktorí cestujú na naše poverenie za hranice Slovenskej republiky za účelom...