Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko, preprava tovaru z Dánska aj do Dánska. Z Dánska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického, strojárskeho zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín a porcelánu.

Preprava tovaru Dánsko

Preprava tovaru Dánsko

Poľnohospodárstvo:

Rastlinná výroba – krmoviny (hlavne kŕmny jačmeň), pšenica, raž, zemiaky a cukrová repa. Živočíšna výroba – ¾ poľnohospodárskej výroby pripadajú na živočíšnu výrobu, chov ošípaných, hov.dobytka a hydiny, dôležitý je morský rybolov. (3. miesto v Európe) a spracovanie rýb.

Priemysel:

Ťažba nerastných surovín: Ťažba ropy v Severnom mori. Výroba elektriny: Nemá jadrové len tepelné a veterné elektrárne.
Strojárstvo: poľnohospodárske stroje, lode, lodné motory, elektrotechnika.
Chemický priemysel: umelé hnojivá, kŕmne zmesi, spracovanie ropy.
Farmaceutická výroba: lieky
Veľa poľnohospodárskych výrobkov sa vyváža: syry, sušené a kondenzované mlieko, maslo, mäso.

Preprava tovaru Dánsko

MOSTY:

Most Storebæltsbroen spája dva najväčšie dánske ostrovy Sjæland a Fyn. Skladá sa z dvoch častí a to Østrenden visutý most dlhý 6,79 km, s mostovkou 65 metrov nad hladinou mora ( Rozpätie medzi 254 metrov Storebæltsbroenvysokými pylónmi je 1624 metrov a v prípade, že by ste stáli na ich vrchole, stáli by ste na najvyššom bode Dánska) a Vestrenden (západný koniec) zo Sprogø na Fyn je dlhý 6, 61 km. Je to klasický konzolový most na 18 metrov vysokých nosníkoch, ktorý okrem diaľnice nesie i železničnú trať. Železnica sa na Sprogø vynára z dvojrúrového podmorského tunela s východný portálom na Sjælande. Hĺbený tunel sa v strede úžiny nachádza až 75 m pod hladinou mora. Rozpätie medzi 254 metrov vysokými pylónmi je 1624 metrov a v prípade, že by ste stáli na ich vrchole, stáli by ste na najvyššom bode Dánska.

Preprava tovaru Dánsko

Most cez Öresund je medzinárodnou spojnicou medzi Dánskom a Švédskom cez úžinu Öresund, ktorá spája Baltské a Severné more. Skladá sa z dlhej mostnej konštrukcie cez Öresund, umelého ostrova a ponoreného tunelu tunnel-bridge-oresundpod úžinou Drogden. Impulzom pre výstavbu mosta sa stali dve skutočnosti: nedostatok lacných bytov v dánskej Kodani a málo pracovných miest vo švédskom Malmö. Kombinácia mosta (8 km) a tunela (4 km) vyžadovala vytvorenie umelého ostrova (130 ha – 4 km), aby sa tunel mohol vynoriť spod vody. Most sa kľukatí cez úžinu Öresund medzi dvoma krajinami a tvorí ho dvojica nízkoúrovňových viaduktov so zaveseným mostom uprostred. Most má dvojúrovňovú mostovku, ktorá nesie štyri jazdné pruhy medzinárodnej diaľnice E20 (dva v každom smere) v hornej úrovni a v spodnej úrovni dvojkoľajnicovú železničnú trať.

Mostovka sa skladá zo železobetónových mostných polí s dĺžkou 140 m, šírkou 23 m a hmotnosťou 5 400 ton, ktorú nesie 51 mostných pylónov. Hlavné pole zaveseného mostu, najdlhšie na svete (490 m), podopreného dvomi 204 m vysokými pylónmi v tvare písmena H, poskytuje plavebnú výšku 57 m. Väčšina plavidiel však volí južnejšiu trasu cez úžinu Drogden, pod ktorou vedie tunel. Preprava tovaru z Dánska do Dánska.

O vytvorení prepojenia cez 16 km dlhú Öresundskú úžinu snívali celé generácie. Vyžadovalo si to monumentálne úsilie staviteľov, ktori posunuli možnosti techniky na absolútnu hranicu a medzi pobrežím Dánska a Švédska vytvorili nové svetové rekordy.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.

  Kontaktujte nás


  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.


  Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii.  Služby

  Expresná preprava

  Expresná preprava je efektívny spôsob ako udržať výrobný proces v pohybe.

  Špedícia

  Výhodou špedície je že nieje obmedzená kapacitne ale využíva aj vozové parky našich spoľahlivých dopravných partnerov.

  Zberná služba

  V rámci zbernej služby zabezpečujeme prepravu malých zásielok prevažne s hmotnosťou do 5000kg.

  Nadrozmerná preprava

  Zabezpečíme prevoz nadrozmerných a nadmerne ťažkých predmetov v rámci Slovenskej republiky i mimo nej.

  Námorná preprava

  Námorná preprava je efektívny spôsob dopravy pre časovo nenáročné zásielky. Zabezpečujeme celo kontajnerové (FCL)a čiastočné (LCL) prepravy.

  Prečo my?

  Nadštandardné pripoistenie tovaru

  Prepravný trh niekedy vyžaduje poistenie tovaru mimo základného režimu. V KATRANSPORT s.r.o. ponúkame nadštandardné pripoistenie tovaru vysokej hodnoty alebo zásielok s nízkou hmotnosťou a relatívne vysokou cenou. Pri medzinárodnej preprave je tovar dopravcom...

  Profesionálny prístup

  Každej preprave venujeme rovnakú pozornosť s kvalitným servisom. Postup pri vyriešení dopytu sa nemení. Nerozlišujeme prepravy na lukratívne a menej lukratívne. Expresným a nadrozmerným prepravám venujeme zvýšenú pozornosť pre ich náročnosť.

  24hodinová dostupnosť

  24hodinová dostupnosť sa stala samozrejmosťou pri expresných prepravách. Naši klienti si môžu na čísle +421 915 645 400 kedykoľvek preveriť stav časovo náročnej zásielky.

  Modernizujeme

  Okamžité riešenie pre vašu požiadavku. Technológie, ktoré prepravný trh ponúka začleňujeme do praxe v čo najkratšom čase. To nám dáva náskok. Znižujeme čas medzi zadaním a vybavením dopytu na minimum. Štandardom je GPS - systém sledovania polohy vozidla. Následne na...

  Novinky

  Zakázané predmety pri preprave tovaru

  Zakázané predmety: Ktoré zásielky prepravná spoločnosť neprevezme? Našou prepravnou službou môžete poslať široké spektrum tovaru a predmetov. Sú...