Prepravný trh niekedy vyžaduje poistenie tovaru mimo základného režimu.

V KATRANSPORT s.r.o. ponúkame nadštandardné pripoistenie tovaru vysokej hodnoty alebo zásielok s nízkou hmotnosťou a relatívne vysokou cenou. Pri medzinárodnej preprave je tovar dopravcom poistený, ale jeho zodpovednosť je ohraničená dohodu CMR.

VENUJTE PROSÍM POZORNOSŤ NASLEDOVNÉMU ČLÁNKU

Z medzinárodného dohovoru CMR vyplýva zodpovednosť dopravcu (výlučne cestného) za prepravovaný tovar. Zodpovednosť je napevno definovaná ako 8,33 SDR (asi 9,53 EUR) za kilogram nákladu.

Dopravca musí v prípade straty, poškodenia, alebo nedodržania dodacej lehoty
uhradiť majiteľovi za každý kilogram nákladu danú sumu. Dopravca teda neručí
za náklad v jeho plnej hodnote. Takéto škody sú kryté povinným poistením.
Škody, ktoré sú poistením kryté:

  • Zodpovednosť za čiastočnú, alebo úplnu stratu zásielky
  • Zodpovednosť za čiastočné, alebo úplne poškodenie zásielky
  • Zodpovednosť za prekročenie dodacej lehoty, ktorá vyplýva z dohovoru CMR

Príklad:(za predpokladu 8,33SDR = 9,53€)

Pri strate,poškodení alebo prekročení dodacej lehoty tovaru o hodnote 10.000€ a váhy 18kilogramov je odhadovaný prepočet nasledovný:

18kg x 9,53€(8,33SDR) = 171,54€

Rozdiel pri poškodení činí 10.000€ – 171,54€ = 9828,46€

Za rozdiel 9828,46€ dopravca podľa dohody CMR nie je zodpovedný.


Vážení klienti, v prípade nejasností Vám radi pomôžeme. Naše prepravné služby zahŕňajú aj poradenstvo. Spoločne sa môžeme vyhnúť neočakávaným situáciám.