Clo a colné kvóty

Clo je povinná peňažná platba, ktorú vyberá štát pri prechode tovaru cez colnú hranicu. Clo sa týka dovozu, vývozu aj tranzitu cez krajinu. Výber cla majú na starosti štátom určené orgány.

pečiatka import tariff - importné clo

Clo môžeme považovať aj za ochranu domáceho trhu pred dovozom tovaru, ktorý by napr. príliš nízkou cenou mohol negatívne ovplyvniť domáce hospodárstvo a predaj lokálnych výrobkov. Clo zároveň vytvára zisk pre štátny rozpočet.

 

Typy cla

Dovozné a vývozné clo predstavujú dva základné typy colných poplatkov. Okrem nich existujú antidumpingové, preferenčné, vyrovnávacie, odvetvové či dodatočné clo.

 

Výška a výpočet cla

Výšku a výpočet colných poplatkov upravujú najmä právne predpisy jednotlivých krajín. Clo môže byť regulované aj medzištátnymi zmluvami. V rôznych krajinách sa výška a výpočet cla môžu líšiť. Základ pre výpočet cla predstavuje colná hodnota tovaru tvorená samotnou cenou tovaru, nákladmi na dopravu a poistenie.

 

Čo je to colný dlh?

Colný dlh sa skladá z dvoch položiek – cla a dane z pridanej hodnoty (DPH). Colný dlh je platba krajine pri vývoze, dovoze alebo transporte tovaru, často sa nesprávne zamieňa za pojem clo.

 

Čo sú colné kvóty?

Colné kvóty sú obmedzenia vzťahujúce sa na tovar pri dovoze (importe) alebo vývoze (exporte).

Colné kvóty stanovujú rôzne podmienky pre import a export tovaru, napr. množstvo tovaru, ktorý môže byť dovezený alebo vyvezený za určité obdobie, alebo ako percentuálny podiel na celkovom objeme dovozu alebo vývozu. Colná kvóta najčastejšie stanovuje maximálne množstvo konkrétneho typu tovaru za určité časové obdobie, ktoré je možné precliť zvýhodnenou sadzbou.

Colné podmienky sa vedia meniť aj prostredníctvom vytvárania medzinárodných ekonomických integrácií. Napríklad, krajiny Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko spolu uzavreli tzv. Európske združenie voľného obchodu (EFTA), v ktorom medzi sebou zrušili clá a kvóty pri obchodovaní (väčšiny) tovarov a služieb. Členské štáty Európskej únie spolu s Tureckom, Andorrou a San Marinom zas vytvorili tzv. colnú úniu, čo znamená, že okrem zrušenia ciel medzi sebou spoločne určujú colnú politiku voči tretím krajinám. Spolu tak tvoria tzv. colnú hranicu.

Ako vidíte, medzinárodná preprava tovaru je komplexná téma a neznalý veci sa pri nej môže popáliť. Optimálne riešenie prepravných podmienok môže vyriešiť kvalitná špedičná služba. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Služby

Expresná preprava

Expresná preprava je efektívny spôsob ako udržať výrobný proces v pohybe.

Špedícia

Výhodou špedície je že nieje obmedzená kapacitne ale využíva aj vozové parky našich spoľahlivých dopravných partnerov.

Zberná služba

V rámci zbernej služby zabezpečujeme prepravu malých zásielok prevažne s hmotnosťou do 5000kg.

Nadrozmerná preprava

Zabezpečíme prevoz nadrozmerných a nadmerne ťažkých predmetov v rámci Slovenskej republiky i mimo nej.

Námorná preprava

Námorná preprava je efektívny spôsob dopravy pre časovo nenáročné zásielky. Zabezpečujeme celo kontajnerové (FCL)a čiastočné (LCL) prepravy.

Prečo my?

Nadštandardné pripoistenie tovaru

Prepravný trh niekedy vyžaduje poistenie tovaru mimo základného režimu. V KATRANSPORT s.r.o. ponúkame nadštandardné pripoistenie tovaru vysokej hodnoty alebo zásielok s nízkou hmotnosťou a relatívne vysokou cenou. Pri medzinárodnej preprave je tovar dopravcom...

Profesionálny prístup

Každej preprave venujeme rovnakú pozornosť s kvalitným servisom. Postup pri vyriešení dopytu sa nemení. Nerozlišujeme prepravy na lukratívne a menej lukratívne. Expresným a nadrozmerným prepravám venujeme zvýšenú pozornosť pre ich náročnosť.

24hodinová dostupnosť

24hodinová dostupnosť sa stala samozrejmosťou pri expresných prepravách. Naši klienti si môžu na čísle +421 915 645 400 kedykoľvek preveriť stav časovo náročnej zásielky.

Modernizujeme

Okamžité riešenie pre vašu požiadavku. Technológie, ktoré prepravný trh ponúka začleňujeme do praxe v čo najkratšom čase. To nám dáva náskok. Znižujeme čas medzi zadaním a vybavením dopytu na minimum. Štandardom je GPS - systém sledovania polohy vozidla. Následne na...

Novinky

Zakázané predmety pri preprave tovaru

Zakázané predmety: Ktoré zásielky prepravná spoločnosť neprevezme? Našou prepravnou službou môžete poslať široké spektrum tovaru a predmetov. Sú...