Preprava tovaru Bulharsko / Expresná preprava Bulharsko

Preprava tovaru Bulharsko / Expresná preprava Bulharsko. Z Bulharska prepravujeme komponenty pre strojárensky priemysel.

Preprava tovaru z Bulharska do Bulharska

preprava tovaru Bulharsko

Hospodárstvo: Hospodárstvo krajiny má znaky postkomunistickej ekonomiky. Na rozdiel od ostatných bývalých socialistických štátov Európy Bulharsko nemalo také veľké zastúpenie ťažkého priemyslu v hospodárstve. V ľahkom priemysle však vyniklo len potravinárstvo. V súčasnosti krajina prechádza na trhovú ekonomiku. Stratou trhu bývalých komunistických krajín nastal pokles výroby, vzrástla nezamestnanosť a inflácia. V hospodárstve má vedúce postavenie priemysel, ktorý spolu so stavebníctvom zamestnáva vyše 40% ekonomicky činného obyvateľstva a vytvára 60% HDP.

Energetický priemysel: má základňu v tepelných elektrárňach na báze lignitu 50% výroby elektrickej energie, ďalšia časť elektrickej energie sa získava zo špičkových vodných elektrární na juhozápade štátu. Jadrová elektráreň v Kozloduji pri Dunaji má výkon 2 760 MW a je jednou zo stavieb komunistickej gigantománie. Petrochémia závisí od dovozu ropy z Ruska.
Hlavnými priemyselnými odvetviami sú strojárstvo, elektrotechnika, chemický, potravinársky a textilný priemysel.
Elektronika: sa začala rozvíjať len v posledných rokoch

Strojárska výroba: sa sústreďuje hlavne do oblasti Sofie, Varny, Burgasu a Plovdivu. Vyrába elektromotory, traktory, poľnohospodárske stroje lode a akumulátorové plošinové vozíky.

Chemický priemysel: sa zameriava na výrobu umelých hnojív a plastov.

Potravinársky priemysel: spracúva domáce suroviny.

Textilný priemysel: (Gabrovo, Varna, Ruse, Sofia) vlnu, bavlnu a hodváb.

Preprava tovaru Bulharsko / Expresná preprava Bulharsko

Hospodárske oblasti:
Priemyselné kotliny juhozápadnej hornatej oblasti Bulharska (Sofijská a Pernická kotlina) majú dôležité postavenie v hospodárstve krajiny. Zastúpený je tam strojársky, chemický, potravinársky a textilný priemysel, tiež hutnícky a ťažké strojárstvo (Sofia, Pernik, Kremikovci).

Marická oblasť: (okolie rieky Marica) v južnej časti je významná energetickým, ťažobným, strojárskym a potravinárskym priemyslom. Patria do nej priemyselné mestá Plovdiv, Dimitrovgrad, Stara Zagora. Hornotrávka nížina má výborné podmienky pre poľnohospodársku výrobu.

Čiernomorské pobrežie: s prístavmi Varna a Burgas ešte nevyužíva svoju dobrú geografickú polohu. Územie je orientované na spracovanie surovín z Ruska a Ukrajiny.

Dunajská oblasť: Má poľnohospodárske zázemie s významnou dunajskou priemyselnou osou. Hospodárske strediská sú Ruse a Pleven.

Preprava tovaru Bulharsko / Expresná preprava Bulharsko

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..