Import a export

Medzinárodné obchodovanie je dynamický a zložitý proces, ktorý umožňuje premiestňovanie tovarov medzi rôznymi štátmi prostredníctvom dovozu (importu), tranzitu a vývozu (exportu). Nejde len o obyčajný prenos tovaru z jedného miesta na druhé, ale zahŕňa aj právne ustanovenia a medzinárodné dohody, ktoré upravujú pravidlá a podmienky importu a exportu.

zakladače s nápismi import a export

Čo je to import?

Pojem import označuje proces nákupu alebo dovozu tovaru zo zahraničia. Nevzťahuje sa len na jednoduchý nákup a predaj, ale zahŕňa aj celý rad ďalších krokov, ako je objednávka a platba za tovar, preprava tovaru, colné sadzby a iné poplatky, ktoré stanovuje zákon a vyžadujú sa pri vstupe tovaru do krajiny.

 

Čo je to export?

Pojem export označuje vývoz alebo predaj tovaru do zahraničia. Podobne ako import, aj export je spojený s rôznymi poplatkami a nákladmi. Ide napríklad o náklady na transport tovaru a colné poplatky za vstup tovaru do krajiny doručenia. Aj v prípade exportu platí, že sadzby a poplatky stanovuje zákon, pričom sa líšia v závislosti od krajiny a typu tovaru.

 

Dokumentácia v medzinárodnom obchode je dôležitá

Celý proces je komplexný a vyžaduje dodržiavanie platných podmienok a pravidiel. Zabezpečuje voľný tok tovarov a služieb medzi rôznymi krajinami a stojí na ňom fungovanie svetovej ekonomiky.

Dôležitou súčasťou importu a exportu je správna dokumentácia. Pri prechode tovaru cez hranice sú potrebné príslušné doklady, ktoré preukazujú pôvod, hodnotu, typ a ďalšie dôležité informácie o tovare.

Okrem iného tieto dokumenty slúžia na overenie dodržiavania rôznych medzinárodných dohôd a pravidiel týkajúcich sa obchodu s tovarom. Bez správnej dokumentácie môže dôjsť k zadržaniu alebo konfiškácii tovaru, čo môže mať vážne dôsledky pre obchodníkov a spoločnosti.

 

Služby

Expresná preprava

Expresná preprava je efektívny spôsob ako udržať výrobný proces v pohybe.

Špedícia

Výhodou špedície je že nieje obmedzená kapacitne ale využíva aj vozové parky našich spoľahlivých dopravných partnerov.

Zberná služba

V rámci zbernej služby zabezpečujeme prepravu malých zásielok prevažne s hmotnosťou do 5000kg.

Nadrozmerná preprava

Zabezpečíme prevoz nadrozmerných a nadmerne ťažkých predmetov v rámci Slovenskej republiky i mimo nej.

Námorná preprava

Námorná preprava je efektívny spôsob dopravy pre časovo nenáročné zásielky. Zabezpečujeme celo kontajnerové (FCL)a čiastočné (LCL) prepravy.

Prečo my?

Nadštandardné pripoistenie tovaru

Prepravný trh niekedy vyžaduje poistenie tovaru mimo základného režimu. V KATRANSPORT s.r.o. ponúkame nadštandardné pripoistenie tovaru vysokej hodnoty alebo zásielok s nízkou hmotnosťou a relatívne vysokou cenou. Pri medzinárodnej preprave je tovar dopravcom...

Profesionálny prístup

Každej preprave venujeme rovnakú pozornosť s kvalitným servisom. Postup pri vyriešení dopytu sa nemení. Nerozlišujeme prepravy na lukratívne a menej lukratívne. Expresným a nadrozmerným prepravám venujeme zvýšenú pozornosť pre ich náročnosť.

24hodinová dostupnosť

24hodinová dostupnosť sa stala samozrejmosťou pri expresných prepravách. Naši klienti si môžu na čísle +421 915 645 400 kedykoľvek preveriť stav časovo náročnej zásielky.

Modernizujeme

Okamžité riešenie pre vašu požiadavku. Technológie, ktoré prepravný trh ponúka začleňujeme do praxe v čo najkratšom čase. To nám dáva náskok. Znižujeme čas medzi zadaním a vybavením dopytu na minimum. Štandardom je GPS - systém sledovania polohy vozidla. Následne na...

Novinky

Zakázané predmety pri preprave tovaru

Zakázané predmety: Ktoré zásielky prepravná spoločnosť neprevezme? Našou prepravnou službou môžete poslať široké spektrum tovaru a predmetov. Sú...