Preprava tovaru Turecko / Expresná preprava Turecko

Preprava tovaru Turecko / Expresná preprava Turecko. Z Turecka prepravujeme najčastejšie tovar určený na ďalší predaj.

Preprava tovaru z Turecka do Turecka

Preprava tovaru z Turecka do Turecka

  • V Antakyi sa nachádza jeden z najstarších kostolov na svete, kostol Sv. Petra
  • Biblická Noemova archa pristála na hore Ararat (Agri Dagi) vo východnom Turecku, hora sa týči až do výšky 5137 metrov nad morom
  • Slávne trójske vojny sa odohrávali v západnom Turecku, repliku trójskeho koňa si môžete pozrieť v Istanbulskom múzeu
  • Aj vďaka Turkom (ottomanom) sa dostala de Európy káva, či čerešne.
  • Aj keď tulipány zväčša spájame s Holandskom, tulipány sa do Európy (Viedne) dostali z Turecka. Turecký názov „tülbent“ označuje turban, ktorý kvet pripomína
  • Istanbul je jediné mesto na svete, ktoré sa rozprestiera na dvoch kontinentoch
  • Anatólia (ázijská časť Turecka) bola rodiskom mnohých historických osobností ako Homér, kráľ Midas, Herodotes, či apoštol sv. Peter
  • Dnes celosvetovo známy Santa Claus vznikol na základe legiend o veľkorysom biskupovi Svätom Mikulášovi z Myra (oblasť pri dnešnej Antalyi), ktorý obdarovával chudobných
  • Dva zo siedmych starovekých divov sveta sa nachádzali na území dnešného Turecka – Artemidin chrám v Efeze a Mauzóleum v Halikarnasse
  • Turci priniesli svetu jedlá ako kebab, baklava, či turecký med „lokum“. Turecká kuchyňa patrí medzi najsvojráznejšie na svete.

Hospodárstvo:

Turecko má značné nerastné bohatstvo (čierne a hnedé uhlie, železná, chrómová a medená ruda, ropa). Významné je využitie vodnej energie. Priemysel krajiny je mnohostranný. Na tradíciách založená remeselná výroba (tkanie kobercov, zlatníctvo) stratila už svoje vedúce postavenie. Hlavné odvetvia sú textilný a potravinársky priemysel, spracovanie tabaku, hutníctvo železa a hliníka a výroba strojov. V poľnohospodárstve má vedúce postavenie rastlinná výroba. Na vlhších územiach pestujú citrusy, vinič, tabak a bavlník a na suchších sa urodí aj pšenica či jačmeň. Úctyhodné sú stáda zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy). Vlna je dôležitou surovinou pre domácku výrobu kobercov. Krajina kladie veľký dôraz na rozvoj cestovného ruchu, ktorý jej prináša značné príjmy. / Antalya, Bodrum /.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..