Preprava tovaru Srbsko / Expresná preprava Srbsko

Preprava tovaru Srbsko / Expresná preprava Srbsko. Zo Srbska prepravujeme komponenty do firiem strojárskeho zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu textilných výrobkov.

Preprava tovaru zo Srbska do Srbska

Preprava tovaru zo Srbska do Srbska

Niš – jedno z najstarších miest na Balkáne bolo dôležitým obranným mestom Rímskej ríše (s pôvodným názvom Naissus). Narodil sa tu cisár Konštantín, ktorého bronzová busta je vystavená v Národnom múzeu v Belehrade. K zaujímavým miestam v meste patria Veža lebiek, ktorá bola postavená Turkami v 19. storočí, z lebiek srbských povstalcov, turecká Pevnosť v centre mesta, Niš je taktiež domovom jednej z najstarších srbských kresťanských cirkví. Neďaleko mesta stojí Palác Mediana, ktorý bol postavený na pamiatku cisára Constantina I Veľkého, ktorý priniesol do ríše kresťanstvo v 4. storočí. Palác bol využívaný na pobyt cisárov počas ich návštev v Naissuse. Palác Mediana je prepychové stavba s vilou a termálnymi kúpeľmi. Interiéry zdobia početné fresky a mozaiky.

Hospodárstvo
Pred vojnou bola Juhoslávia zaostalou poľnohospodárskou krajinou. Poľnohospodárstvo produkovalo asi polovicu dôchodku, priemysel jednu tretinu. Juhoslovanské poľnohospodárstvo bolo výnimočne zaostalé a veľmi rozdrobené. V druhej Svetovej vojne a v dôsledku krvavého teroru počas okupácie prišlo o život 1,7 mil. ľudí. Materiálne škody predstavovali 9,1 mld. Do konca roku 1946 pracujúci Juhoslávie v podstate ukončili obnovu vojnou zničeného hospodárstva. Juhoslávia sa dodnes nedokázala dopracovať v hospodárstve na takú úroveň na akej by mohla byť, keby nebola vojna. Cieľom hospodárskej reformy, ktorá sa začala v roku 1965, bolo prejsť od extenzívneho k intenzívnemu rozvoju juhoslovanského hospodárstva. V materiálnej výrobe dosiahlo Srbsko a Čierna Hora pozoruhodné výsledky(približne10% ročne). V hospodárstve je zamestnaných 4,2 mil. obyvateľov. Republika má rozvinutý strojárenský, energetický, metalurgický a chemický priemysel. Z ľahkého priemyslu prevláda potravinársky priemysel. Významné je spracovanie tabaku.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..