Preprava tovaru Lotyšsko / Expresná preprava Lotyšsko

Preprava tovaru Lotyšsko / Expresná preprava Lotyšsko. Z Lotyšska prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Preprava tovaru z Lotyšska do Lotyšska

Preprava tovaru z Lotyšska do Lotyšska

Hospodárstvo: Lotyšsko nemá takmer žiadne nerastné suroviny.Hlavne sa ťaží rašelina,piesok, hlina a vápenec.Ďalej to je jantár,ktorý na pobrežie vyplavuje more a z ktorého sa v kombinácii so striebrom aj zlatom vyrábajú šperky a rôzne okrasné veci.

Priemysel:Keď patrilo Lotyšsko do ZSSR vznikli v Rige,Daugavpilse a v Lijepaji veľké
strojárske závody na výrobu lodí,vagónov,mikrobusov,motocyklov a aj elektrotechnické podniky,kde sa vyrábali rádiá,telefóny a el. vybavenia do áut.
Rozvinul sa aj chemický priemysel.Dokonca v prístave v Lijepaji stojí hutnícky závod v celom Pobaltí.Po rozpade ZSSR sú problémy so surovinami a aj so zaostalou technikou a tak začínajú rozvíjať drevársky a textilný priemysel.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..