Preprava tovaru Litva / Expresná preprava Litva

Preprava tovaru Litva / Expresná preprava Litva. Z Litvy prepravujeme komponenty do firiem elektrotechnického zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu potravín.

Preprava tovaru z Litvy do Litvy

Preprava tovaru Litva

Hospodárstvo

Hrubý domáci produkt Litvy bol v roku 2004 45,23 miliardy dolárov, z čoho priemysel tvoril 33,4 percent, poľnohospodárstvo 6,1 percent a služby 60,5 percent.. Priemerne na obyvateľa to bolo 12 500 dolárov. Priemysel a výroba boli podstatnou časťou ovplyvnené sovietskym vzorom, podľa ktorého boli aj budované. V priemysle nastal najväčší rozmach po páde Sovietskeho zväzu. Hlavné priemyselné odvetvia sú potravinárstvo, petrochemický priemysel a textilný priemysel. V Litve sa nachádza iba málo pôvodných zdrojov nerastných surovín. Sú tu ale menšie zásoby ropy a zemného plynu. Ťaží sa hlavne vápenec, dolomit, íl, piesok a štrk. Využité sú aj zdroje rašeliny. Ročne sa vyťaží najviac dolomitu, je to približne 2 milióny ton. Potom v ťažbe nasleduje piesok, s takmer 950 000 tonami, vápenec, rašelina, štrk. Najmenej sa vyťaží ropy, lebo sú jej len obmedzené zásoby.

Kernavė - Litva

Kernavė – Litva

Kernavė – Litva sa môže pochváliť sériou gracióznych a zaujímavých piatich trávnatých kopcov, medzi ktorými sa nachádzajú budovy a pamiatky, ktoré sú pokryté rašelinou. Miesto, ktoré je zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, ožíva v letných mesiacoch, kedy sa konajú ľudové slávnosti.

Hora krížov sa nachádza neďaleko mesta Šiauliai, ktoré patrí k významným miestam v Litve. Hora krížov je symbol litovského boja proti minulým režimom. Prvé kríže tu boli postavené v 19 storočí na pamiatku padlých v protiruskom povstaní. Dnes sa tu týčia viac ako desaťtisíc krížov a medzi nimi stojí socha Krista, ktorú venoval Ján Pavol II.

hora krizov - Litva

Hora krížov – Litva

Preprava tovaru Litva / Expresná preprava Litva

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..