Preprava tovaru Čierna Hora / Expresná preprava

Preprava tovaru Čierna Hora / Expresná preprava. Z Čiernej Hory prepravujeme komponenty do firiem strojárského zamerania ale zabezpečujeme aj napr. prepravu ovocia.

Preprava tovaru z Čiernej Hory do Čiernej Hory

Preprava tovaru z Čiernej Hory do Čiernej Hory

Hospodárstvo a priemysel:

  • dobre rozvinutý strojársky, hutnícky a potravinársky priemysel,
  • zameranie aj na lesné hospodárstvo a turizmus.

Poľnohospodárstvo:

  • dobre rozvinuté na úrodných pôdach v nížinách v okolí Skadarského jazera,
  • pestujú sa najmä obilniny – pšenica, kukurica, tabak, ovocie a zelenina.

Každej preprave venujeme osobitnú starostlivosť. Zabezpečujeme expresné prepravy pre výrobné podniky či už ide o malé náklady o veľkosti 1 až 10 euro paliet a hmotnosti 1,2 tony, ale taktiež kamiónové prepravy (FTL) 34 paliet/24t. Expresné prepravy väčšieho množstva materiálu prebiehajú v režime „dvojosádky“, to znamená s dvoma vodičmi. Pri takomto type prepravu vyžadujeme včasné avizovanie prepravy.


Kontaktujte nás


Súhlasím s tým, aby spoločnosť KATRANSPORT, s.r.o. spracúvala moje osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári za účelom vybavovania zákazníckych podnetov a otázok. Som si vedomý/á svojich práv podľa GDPR resp. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Viac informácii..