Informačný systém

Na mieru vytvorený informačný systém nám umožňuje s Vami elektronicky komunikovať a výmena informácií prebieha prakticky okamžite.

Chcete preveriť stav Vašej zásielky? Po prihlásení do informačného centra ste okamžite informovaný, či sa Vaša zásielka dostala do pohybu, prípadne či bola doručená na miesto určenia.

Štatistika? Periodicita? Cenotvorba? Rôzne úrovne prístupov?

To všetko a ešte oveľa viac Vám ponúka náš informačný systém.

O funkcionalite Vás radi oboznámime osobne, prípadne telefonicky. Mnoho funkcií inovujeme a priebežne dopĺňame aj na podnety našich klientov.